activate indication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activate indication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activate indication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activate indication.

Từ điển Anh Việt

  • activate indication

    (Tech) biểu thị khởi động