tuổi xanh trong Tiếng Anh là gì?

tuổi xanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi xanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi xanh

    xem tuổi trẻ