tuổi thật trong Tiếng Anh là gì?

tuổi thật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi thật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi thật

    real age

    trông có vẻ không đúng tuổi thật của mình to look younger/older than one actually is; not to look one's age

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuổi thật

    real age