tuổi dậy thì trong Tiếng Anh là gì?

tuổi dậy thì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi dậy thì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi dậy thì

    puberty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuổi dậy thì

    puberty