trong Tiếng Anh là gì?

lơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • * đtừ

  to dissemble; to ignore

  lơ đễnh want of advertency

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • * verb

  to dissemble; to ignore

  lơ đễnh: want of advertency

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • (1) to ignore, pretend not to see; (2) blue