lơ lết trong Tiếng Anh là gì?

lơ lết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ lết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ lết

    languish, pine