lơ lửng đe dọa trong Tiếng Anh là gì?

lơ lửng đe dọa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ lửng đe dọa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ lửng đe dọa

    * nđtừ

    hover