lơ mơ trong Tiếng Anh là gì?

lơ mơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ mơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lơ mơ

  vague

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lơ mơ

  * adj

  vague

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lơ mơ

  vague