lơ đãng trong Tiếng Anh là gì?

lơ đãng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ đãng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lơ đãng

  * dtừ

  vacancy, abstraction, abstractedness, absent-mindedness, listlessness; * phó từ absently, abstractedly

  * ttừ

  vague, absent, vacant, listless, abstracted, far-away

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lơ đãng

  vague, vacant, wandering