lãnh thổ tự trị trong Tiếng Anh là gì?

lãnh thổ tự trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh thổ tự trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh thổ tự trị

    * dtừ

    dominion