lãnh địa bá tước trong Tiếng Anh là gì?

lãnh địa bá tước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh địa bá tước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh địa bá tước

    * dtừ

    earldom