lãnh tụ hồi giáo trong Tiếng Anh là gì?

lãnh tụ hồi giáo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh tụ hồi giáo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh tụ hồi giáo

    * dtừ

    sheik