lãnh thổ hải quan trong Tiếng Anh là gì?

lãnh thổ hải quan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh thổ hải quan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh thổ hải quan

    customs territory