lãnh đạo tư tưởng trong Tiếng Anh là gì?

lãnh đạo tư tưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh đạo tư tưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh đạo tư tưởng

    ideological guidance