lãnh hội trong Tiếng Anh là gì?

lãnh hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lãnh hội

  * đtừ

  to digest; to comprehend

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lãnh hội

  * verb

  to digest; to comprehend

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lãnh hội

  to digest, comprehend