lãnh địa sứ quân trong Tiếng Anh là gì?

lãnh địa sứ quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh địa sứ quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh địa sứ quân

    * dtừ

    palatinate