đầu tường trong Tiếng Anh là gì?

đầu tường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu tường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu tường

    * dtừ

    coping