đầu dò trong Tiếng Anh là gì?

đầu dò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu dò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu dò

    (tin học) homing device