đầu cột trong Tiếng Anh là gì?

đầu cột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu cột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu cột

    * dtừ

    capital, abacus, chapiter, cap