đầu bài trong Tiếng Anh là gì?

đầu bài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu bài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu bài

    * dtừ

    subject, theme; topic

    như đề bài

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đầu bài

    subject, theme, topic