đầu gấu trong Tiếng Anh là gì?

đầu gấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu gấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu gấu

    rascals; jailbirds; press-gang

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đầu gấu

    rascals, jailbirds, press-gang