đầu bịt trong Tiếng Anh là gì?

đầu bịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu bịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu bịt

    * dtừ

    tip