đầu tư được trong Tiếng Anh là gì?

đầu tư được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu tư được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu tư được

    * dtừ

    investibility

    * ttừ

    investable