đầu đề nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

đầu đề nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu đề nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu đề nhỏ

    * dtừ

    subheading, subhead