đông vô kể trong Tiếng Anh là gì?

đông vô kể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đông vô kể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đông vô kể

    * dtừ

    multitudinousness

    * ttừ

    multitudinous