đông nam á trong Tiếng Anh là gì?

đông nam á trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đông nam á sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đông nam á

    southeast asia

    hiệp hội các nước đông nam á association of south-east asian nations; asean

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Đông Nam Á

    Southeast Asia