welfare worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare worker.

Từ điển Anh Việt

 • welfare worker

  * danh từ

  người làm công tác xã hội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welfare worker

  * kinh tế

  người làm công tác phúc lợi xã hội, cứu tế xã hội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • welfare worker

  Similar:

  social worker: someone employed to provide social services (especially to the disadvantaged)

  Synonyms: caseworker