welfare state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare state.

Từ điển Anh Việt

 • Welfare state

  (Econ) Nhà nước phúc lợi.

  + Thường được hiểu là một quốc gia có chính phủ đóng một vai trò tích cực trong việc chú trọng phát triển phúc lợi xã hội.

 • welfare state

  * danh từ

  (the Welfare State) hệ thống phúc lợi xã hội (hệ thống đảm bảo phúc lợi cho công dân bằng các phương tiện dịch vụ xã hội do nhà nước cung cấp; lương hưu, phụ cấp gia đình, chăm sóc y tế miễn phí )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • welfare state

  a government that undertakes responsibility for the welfare of its citizens through programs in public health and public housing and pensions and unemployment compensation etc.