welfare-statist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare-statist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare-statist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare-statist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welfare-statist

    Similar:

    welfarist: of or relating to a welfare state

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).