welfare policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welfare policy

    * kinh tế

    chính sách phúc lợi