welfare premises nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare premises nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare premises giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare premises.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welfare premises

    * kỹ thuật

    phòng sinh hoạt