welfare effect of tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welfare effect of tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welfare effect of tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welfare effect of tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welfare effect of tax

    * kinh tế

    hiệu quả phúc lợi của thuế