sun river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sun river

    a river in western Montana that flows south and east to join the Missouri River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).