sunlamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sunlamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sunlamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sunlamp.

Từ điển Anh Việt

  • sunlamp

    * danh từ

    đèn chiếu mạnh để quay phim

Từ điển Anh Anh - Wordnet