sung nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sung nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sung giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sung.

Từ điển Anh Việt

 • sung

  /siɳ/

  * ngoại động từ sang, sung

  hát, ca hát

  to sing a song: hát một bài hát

  to sing someone to sleep: hát ru ngủ ai

  ca ngợi

  to sing someone's praises: ca ngợi ai, tán dương ai

  * nội động từ

  hát, hót

  birds are singing: chim đang hót

  reo (nước sôi...); thồi vù vù (gió)

  the water sings in the kettle: nước trong ấm reo (sắp sôi)

  ù (tai)

  to sing out

  gọi to, kêu lớn

  to sing another song; to sing small

  cụp đuôi, cụt vòi

  to sing the New Year in

  hát đón mừng năm mới

  to sing the New Year out

  hát tiễn đưa năm cũ

  * danh từ

  tiếng reo; tiếng vù vù

  the sing of arrows overhead

  tiếng tên bay vù vù trên đầu

  (thông tục) sự hát đồng ca

Từ điển Anh Anh - Wordnet