sun-ray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun-ray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun-ray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun-ray.

Từ điển Anh Việt

  • sun-ray

    * danh từ

    tia cực tím (để chữa bệnh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sun-ray

    Similar:

    sunray: a ray of artificial ultraviolet light from a sunray lamp