sun-rays nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun-rays nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun-rays giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun-rays.

Từ điển Anh Việt

  • sun-rays

    /'sʌnreiz/

    * danh từ số nhiều

    (y học) tia cực tím (để chữa bệnh)