spatter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spatter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spatter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spatter.

Từ điển Anh Việt

 • spatter

  /'spætə/

  * danh từ

  sự bắn tung, sự vung vãi

  bùn bắn tung, vết bùn bắn phải, vết cứt bắn phải

  tiếng lộp bộp

  * ngoại động từ

  làm bắn (bùn, chất lỏng)

  vảy (bùn) (vào người nào)

  bôi nhọ (ai)

  * nội động từ

  bắn toé, bắn tung toé

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spatter

  * kỹ thuật

  phun

  cơ khí & công trình:

  bắn tung

  giọt tóc

  hoa lửa

  vung

  xây dựng:

  sự vẩy sơn

  tốc

  ô tô:

  tia lửa hàn điện

  hóa học & vật liệu:

  tóe

  toán & tin:

  toe drain

Từ điển Anh Anh - Wordnet