splosh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

splosh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm splosh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của splosh.

Từ điển Anh Việt

 • splosh

  /splɔʃ/

  * danh từ

  (thông tục) lượng nước đổ xuống, lượng nước hắt xuống

  (từ lóng) tiền bạc, xìn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • splosh

  Similar:

  splash: make a splashing sound

  water was splashing on the floor

  Synonyms: slosh, slush

  squelch: walk through mud or mire

  We had to splosh across the wet meadow

  Synonyms: squish, splash, slosh, slop

  sprinkle: cause (a liquid) to spatter about, especially with force

  She splashed the water around her

  Synonyms: splash

  spatter: dash a liquid upon or against

  The mother splashed the baby's face with water

  Synonyms: splatter, plash, splash, swash