slush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slush.

Từ điển Anh Việt

 • slush

  /slʌʃ/

  * danh từ ((cũng) slosh)

  bùn loãng

  tuyết tan

  mỡ thừa, mỡ bỏ đi (ở tàu thuỷ)

  chất quét phủ (quét bên ngoài kim loại để cho khỏi gỉ...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet