slip ring induction motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slip ring induction motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slip ring induction motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slip ring induction motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slip ring induction motor

    * kỹ thuật

    điện:

    động cơ cảm ứng vành trượt