semi beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semi beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semi beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semi beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semi beam

    * kỹ thuật

    rầm côngxon

    rầm hẫng