seminomad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seminomad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seminomad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seminomad.

Từ điển Anh Việt

  • seminomad

    * danh từ

    người bán du cư