semidine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

semidine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm semidine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của semidine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • semidine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    semiđin