scare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scare.

Từ điển Anh Việt

 • scare

  /skeə/

  * danh từ

  sự sợ hãi, sự kinh hoàng, sự hoang mang lo sợ (chiến tranh xảy ra...)

  sự mua vội vì hốt hoảng, sự bán chạy vì hốt hoảng hoang mang

  * ngoại động từ

  làm kinh hãi, làm sợ hãi, doạ (ngáo ộp)

  scared face: mặt tỏ vẻ sợ hãi

  to scare away

  to scare off

  xua đuổi

  to scare up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vất vả mới thu được

  làm ra nhanh; thu lượm nhanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scare

  * kỹ thuật

  dọa

Từ điển Anh Anh - Wordnet