plan section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plan section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plan section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plan section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plan section

    * kỹ thuật

    mặt cắt phẳng