photoelectric tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photoelectric tube

  * kỹ thuật

  đèn quang điện

  ống quang điện

  pin quang điện

  tế bào quang điện

  điện:

  ống đèn quang điện