photoelectric sorter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric sorter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric sorter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric sorter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photoelectric sorter

  * kỹ thuật

  điện:

  máy chọn lọc quang điện

  đo lường & điều khiển:

  máy phân loại quang điện