photoelectric scanning head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric scanning head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric scanning head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric scanning head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric scanning head

    * kỹ thuật

    điện:

    đầu rò quang điện