photoelectric sensing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photoelectric sensing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photoelectric sensing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photoelectric sensing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • photoelectric sensing

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự thụ cảm quang điện